FAQs Complain Problems

समाचारः

कृषि शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर इमेल ठेगाना
  कृषि प्रसार अधिकृत    
मुकुन्द के.सी. प्राविधिक सहायक ९८४१७५३६६२  
कमला हुमागाइ प्राविधिक ९८५१२०९९१९  
मिना घर्ती