FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लागु औषध बिरुद्धको इकाई गठन गर्ने सम्बन्धमा(बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण विद्यालयहरू)

सुपरीवेक्षक र गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

बनेपा नगरपालिका परीक्षा संचालन तथा समन्वय समितिको मिति २०७६ जेठ २६ को बैठकको निर्णयानुसार संचालन हुने प्रथम तथा द्वितीय त्रैमासिक परीक्षाको पाठ्यांश विवरण

Pages