FAQs Complain Problems

वडा नं. ४ को कार्यालय, उग्रचण्डी, नाला

  • साविक उग्रचणडी नाला वडा नं. १,२,३,४ र ५ लाइ समेटेर बनेपा नगरपालिकाको नयाँ वडा नं. ४ भएको छ । १८६९ पुरूष र १९३३ महिला गरी जम्मा ३८०२ जनसंख्या भएको यो वडाको क्षेत्रफल ४.१२ वर्ग कि.मि. रहेको छ । यस वडाको घरधुरी संख्या ७८५ रहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष श्याम सुन्दर श्रेष्ठ ९८५१०९५१५८
वडा सदस्य प्रेम काजी श्रेष्ठ ९८४९३१९७८७
वडा सदस्य रेशम लाल नेपाली ९८४१२२८४५८
महिला वडा सदस्य टुक माया बजगार्इ ९८४९६८४०११
दलित महिला वडा सदस्य ज्योती बोगटी ९८४९०७७२६०

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव नरेन्द्र भक्त्त पोटे ९८४१५१४९७७
सहायक कर्मचारी सरीता श्रेष्ठ  
कार्यालय सहयोगी गंगा पराजुली  

नाला स्वास्थ्य चाैकी नाला, हेल्थ पोष्ट र्इन्चार्जः सत्यश्वर मकै, सम्पर्क नं. ९८४१४०४१५४

श्रोत नक्शा

Nepali
Population: 
3802
Ward Contact Number: 
९८५११२१३७१