FAQs Complain Problems

बनेपा नगरपालिका कार्यालयको पश्चिम तर्फको प्रवेश द्वार अगाडिको सडक नमूना कालो पत्रे पिच गर्ने सम्बन्धमा प्राविधिक विषेशज्ञहरू संग नगर प्रमुखज्यू समेतको टोलिवाट बाटोको लम्बाइ, चाैडाइ नाप गर्दाको एक झलक ।