FAQs Complain Problems

समाचारः

कृषि शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर इमेल ठेगाना
मुकुन्द के.सी. कृषि प्रसार अधिकृत ९८४१७५३६६२  
बच्चु बहादुर कार्की कृषि प्रसार अधिकृत    
मिना घर्ती