FAQs Complain Problems

समाचारः

वडा नं.१३ को कार्यालय, भैसेपाटी

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र. सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष राम लाल दुवाल ९८४१४८८४२४
वडा सदस्य राजु प्रसाद श्रेष्‍ठ ९८४१४७७३३३
वडा सदस्य राजाराम दुवाल ९८५१०९०९६३
महिला वडा सदस्य सरीता कुमारी श्रेष्ठ ९८४१७९५०१२
दलित महिला वडा सदस्य लक्ष्मी मिजार ९८४१५९४४०७

कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव सुवास रंजित ९८५११३०१५७
  प्राविधिक अन्जन अवाल ९८४१८०८३२३
सहायक कर्मचारी    
कार्यालय सहयोगी मिना श्रेष्ठ ९८६०९३६१८५

 

Nepali
Population: 
4285
Ward Contact Number: 
९८५११३०१५७
Weight: 
0