FAQs Complain Problems

समाचारः

वडा नं. ३ को कार्यालय, ठूलोचाैर, नाला

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष रमेश दाहाल ९८४१४८२०२०
वडा सदस्य लक्ष्मण दाहाल ९८४१९६७०५३
वडा सदस्य मुकुन्द बजगाई ९८४३८१२१९२
महिला वडा सदस्य शुमद्रा बजगाँई ९८४९३१३८५०
दलित महिला वडा सदस्य सुनिता परियार ९८१८९८१७२२

कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव महेन्द्र कारंजित  ९८४१३३४३४८
सहायक कर्मचारी दिपक नेपाल ९८४१४५२४३५
कार्यालय सहयोगी कविता बजगाइ ९८४१३४७०९७

 

Nepali
Population: 
3378
Ward Contact Number: 
९८४१३३४३४८
Weight: 
0