FAQs Complain Problems

समाचारः

वडा नं. ५ को कार्यालय, काथु गणेशस्थान

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष बलराम अधिकारी ९८५१११७४३९
वडा सदस्य कृष्ण गोपाल वैद्य ९८४१४५१०४३
वडा सदस्य सागर मानन्धर  ९८०८९५९५१९
महिला वडा सदस्य समिता थापा ९८४१०००४७५
दलित महिला वडा सदस्य बिमला अच्छामी तोलाङ्गे ९८४१०६०४१३

कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.संं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव राजु खत्री ९८४१३१४७४७
सहायक सचिव कल्पना जोशी ९८४१०९०४८२
प्राविधिक समिर मानन्धर ९८६०६५८८७७
कार्यालय सहयोगी श्याम सुवाल  

 

Nepali
Population: 
7444
Ward Contact Number: 
९८४१३१४७४७
Weight: 
0