FAQs Complain Problems

समाचारः

अनलाईन घटना दर्ताकोलागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।

अनलाईन घटनादर्ता

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

                                    व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

            क्षेत्र :  मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र   अञ्चल :  बागमती   जिल्ला :  काभ्रेपलान्चोक   न.पा. :  बनेपा   दर्ता मिति २०७४-१०-०१  देखि  मिति   २०७४-१०-२९ सम्म

 वडा नं.

जन्म

मृत्यु

सम्बन्ध बिच्छेद

विवाह

बसाई सरी आएको

बसाई सरी जाने

बेवारिसे

जम्मा

पुरूष

महिला

तेश्रो लिङ्ग

जम्मा

पुरूष

महिला

तेश्रो लिङ्ग

जम्मा

जम्मा

जम्मा

दर्ता संख्या

सदस्यको संख्या

दर्ता संख्या

सदस्यको संख्या

जम्मा

 १

 

१०

 

 

 

 

 

 

 

 

२१

 २

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२

 ३

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ४

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ५

 

१०

 

 

 

 

 

 

 

 

१८

 ६

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ७

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ८

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ९

 

 

 

 

 

 

 

 १०

 

 

 

 

 

१२

 ११

 

 

 

 

 

 

 

 

 १२

 

 

 

 

 

 

 

 

१६

 १३

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०

 १४

 

 

 

 

 

 

 

 

१३

 जम्मा

३२

४२

७४

१८

२२

४०

३२

१५०